alkohol | stress | |

Alkohol | är tyvärr bäst på att döda stress


Faktum är att alkohol är en otroligt effektiv stressdödare och det är ingen slump att alkohol nästan alltid knyts ihop med begrepp som koppla av, varva ned och semester. De flesta av oss har säkert upplevt alkoholens stressdödande effekt, men få av oss har nog funderat på vad det är som händer med oss när vi dricker alkohol för att koppla bort känslor av stress och obehag.


Vi vet alla att alkohol är ett gift för kroppen. En av effekterna är att det bedövar hjärnans normala funktioner. Bedövningen av hjärnan sker i en viss ordning. Det första som ryker är de främre frontallobsfunktionerna där vårt omdöme sitter tillsammans med vår förmåga till planering, abstrakt tänkande, strategisk förmåga och logik. Näst ut är bakre delen av frontalloberna som styr vår motorik, till exempel ansiktsmusklerna som när de bedövas gör att vi börjar sluddra. Om vi fortsätter dricka bedövas allt mer tills vi blir medvetslösa och till sist dör om bedövningen når lillhjärnan i nackregionen, där andningscentrum sitter. Känslorna får mer att säga till om av alkohol


Av ovan förstår vi att de första glasen alkohol slår på våra frontallobers funktion. Vi förstår nog också att det är precis det vi vill ska hända när vi dricker alkohol för att ”stressa av”. Istället för alla tankar på måsten som far runt i frontalloberna, all planering för framtiden som sker och oron över vad som kan gå fel börjar vi istället vara mer i nuet. Känslor flödar upp lättare och vi blir ofta mer sociala och pratsamma, med mindre censur på tankar och tal.

Det som händer i hjärnan är att det limbiska systemet som ansvarar för våra känslor får mer att säga till om när vi bedövat våra högre kognitiva funktioner med alkohol. I normalfall filtrerar våra främre frontallober bort, eller modulerar känsloimpulserna, från det limbiska systemet. Vi har nog alla lagt märke till vad som sker. Där alkoholen går in går vettet ut lyder det gamla ordspråket. Så illa kanske det inte behöver vara, men nog är det så att vi säger saker och gör saker när vi druckit alkohol som vi aldrig skulle göra eller kanske göra på ett annat sätt om vi inte hade druckit. 

Man kan förstå att människor använder alkohol för att slippa att vara i framtiden hela tiden. För hur det än är så erbjuder alkohol både stressreducering genom att slå ut de delar av hjärnan som orsaker stress i första läget och gör också att vi agerar på sätt som värderas högt i vårt samhälle; spontanitet, känslouttryck, talförhet och att ha fokus på här och nu.

Genom att veta att det ser ut så här förstår vi också att mycket av det som stressar oss är våra egna tankar, det som våra främre frontallober producerar. De är där vi planerar, annekterar framtiden, tänker ut hur det ska vara och se ut i våra liv. Det är där via vår logik som vi sätter ribborna för oss själva, oavsett om vi sätter dem själva eller låter oss påverkas av vad omgivningen anser. Det är här kraven blir våra och det är här vi sätter upp våra personliga mål.

Idag kan vi som vuxna betrakta barn som vi kanske upplever som naturliga, mer direkta och spontana. Det var vi också när vi var barn, innan våra frontallober hade växt till sig ordentligt i tonåren. Ibland vill vi tillbaka till det, slippa alla krav och all press och istället vara mer ”ärliga” och ”sanna” som människor. Alkoholen blir ofta vårt sätt att göra det på.