Motivation | Alkoholberoende |

Motivation | Alkoholberoende |

Med motivation menas i vilken utsträckning klienten är beredd att göra någon form av förändring i sitt liv. Faktorer som kan påverka motivationen är...


* Insikt om ett alkoholberoende och förståelse för sin egen situation

* Kunskap om tillgänglig hjälp

* Bemötande i aktuell situation

* Tilltro till egen förmåga

* Klientens värderingar och prioriteringar

* Klientens syn på saken i fokus 


Den grundläggande tanken med MI är att hjälpa människor att förstå och göra någonting åt sina problem. Detta genom att rådgivare använder ett individanpassat förhållningssätt för att individen ska kunna uttrycka sin ambivalens till att förändras och därigenom hitta sin inre motivation till förändring.

Det innebär att rådgivaren är lösningsfokuserad genom att leda samtalet mot förändring.


Vad är motivation?


Alla behöver något att sträva mot, det är själva drivkraften bakom motivation. Därför är målsättning och motivation ofta sammankopplade. Om du inte vet varför du jobbar så hårt vet du ju inte heller vad du vill uppnå, och vet du inte vad du vill uppnå så är det troligt att du inte kommer uppnå någonting alls. Ingen mår bra av att misslyckas, och har man inget mål vet man ju heller inte när man lyckats.


Behandling av alkoholmissbruk motivation

Motivation är fysiologiskt sätt en kemisk process från kroppens belöningssystem. När det verkar som om aktiviteten ger något får vi mer motivation. I grunden handlar det om en vilja till förbättring eller förändring.

Man kan skilja på inre och yttre motivation. Inre motivation är oftast starkast, och kommer från den egna viljan att uppnå någonting. Yttre motivation skapas av utomstående förhållanden, t ex att tjäna en summa pengar eller ökad social status om du blir befordrad eller berömd.

För att öka motivationen kan man använda direkta motivationsmetoder, såsom belöning/bestraffning eller lyfta fram motiven till varför man håller på som man gör. Man kan även indirekt förändra motivationen genom att ändra arbetsmiljö, arbetsmetodik eller variera arbetet från dag till dag. Man kan även jobba med målsättningar som motivationskälla. Att inneha kunskap om det man håller på med kan också fungera motivationshöjande. Ju mer man vet om något, ju roligare är det att fortsätta, lära sig och förstå mer.

Koncentration - att tänka på rätt sak vid rätt tidpunkt

Koncentration och avslappning är grunden till framgång inom mental styrka. Koncentration är att kunna avskärma sig från omvärlden och bara fokusera på en sak, här och nu. Är du intresserad av det du gör och tillåter det uppsluka dig kommer koncentrationen ofta på köpet. Är du bra på att koncentrera dig är du bra på att leva i nuet, och det är en del av både personlig och affärsmässig framgång. Ett bra exempel är hur koncentrerad du är när du lyssnar på en kund – lyssnar du verkligen på vad han säger eller ligger dina tankar i framtiden på vad han skulle kunna säga eller vart du vill att samtalet ska sluta? Har du redan förväntningar och fördomar mot hur samtalet kommer gå missar du kanske vad kunden verkligen vill och menar.


alkoholmissbruk motivation

Motivation | Alkoholberoende|

Motivation | Alkoholberoende|